+420 606 765 159

Časté dotazy k projektům

Proč právě projekt od nás?

Jsme poctiváci. Projekty tvoříme s vysokou precizností, dbajíc na jejich praktickou použitelnost, výstavbovou racionalitu a provozní ekonomiku. Preferujeme kvalitu před kvantitou. Menší množství projektů v naší nabídce nám umožní věnovat víc pozornosti při jejich návrzích, vizualizacích a aktualizacích.

Co všechno obsahuje projekt na míru

Projekt na míru už ve své základní ceně obsahuje vše co potřebujete na získání stavebního povolení a realizaci stavby, včetně usazení na pozemek a zakreslení venkovních síťových přípojek. Detailní rozpis obsahu projektu na míru najdete v naší cenové tabulce projektů.

Co všechno obsahuje katalogový projekt?

Katalogový projekt obsahuje „všechno“, co se týče samotného domu. Neobsahuje však dokumenty, týkající se Vašeho pozemku. Konkrétně se jedná o projekt situace osazení domu na pozemek a zakreslení venkovních síťových přípojek. Tyto doplňkové dokumenty Vám můžeme vypracovat buď my, nebo kterýkoli jiný projektant. Detailní přehled obsahu katalogového projektu, včetně cen dodatečných služeb najdete v našem akčním ceníku projektů.

Co když chci dům podsklepit?

Podsklepení typového projektu je téměř vždy možné a stále cenově výhodnější, než tvorba nového projektu na míru. Cena a ostatní podmínky jsou však závislé od vaší koncepční představy a parametrické povahy Vašeho pozemku.

Chci upravit katalogový projekt. Jak na to?

Úpravy typového projektu můžeme rozdělit do tří kategorií:

drobné - provedené Vámi přímo na stavbě, na základě našeho bezplatného autorského souhlasu (bez zakreslení do projektu) jako například:

 • rozmístění sanity
 • úprava nenosných příček
 • přístřešky
 • pozice krbu

střední – které vám za malý příplatek zakreslíme do projektu, jako například:

 • změna tvaru střechy
 • změna počtu, velikosti, pozice oken, dveří a stavebních otvorů
 • vestavěná garáž
 • zarovnání terasy
 • typ topení

výrazné – při kterých se už více vyplatí projekt na míru, jako například:

 • změna venkovních rozměrů domu
 • posun nosných příček

Je potřebná
osobní prohlídka pozemku?

Ve většině případů, osobní prohlídka pozemku při tvorbě projektu, není potřebná. Při běžných - rovinatých pozemcích se standardní geologickou únosností si umíme opatřit technické podklady z veřejně dostupných zdrojů v kombinaci s vašimi podklady (jako jsou geometrické plány, plány venkovních sítí, fotky pozemku, atd). Při nestandardních pozemcích (svahovitých, navážkových, s vysokou spodní vodou, atd..) si vyžadujeme dodatečnou dokumentaci, jako je polohopisné a výškopisné zaměření pozemku geodetem, anebo geologický průzkum.

Jaký je postup, když chci dům
s dodatečným technickým vybavením?

Ve většině katalogových a v každém projektu na míru dokážeme zohlednit předpřípravu na další technologickou výbavu domu. Ať už se jedná o rekuperaci, tepelné čerpadlo, solární články, světlovody, inteligentní dům, nebo jinou technologii. Protože však existuje mnoho výrobců a mnoho typů zmiňovaných zařízení, ve většině případů ke každému takovému zařízení vypracuje projekt přímo dodavatel této technologie a to už v rámci ceny dodávky.

Jaký je navrhnutý typ topení v katalogovém projektu?

Jako topení je ve většině případů standardně použitý plynový kondenzační kotel v kombinaci s radiátory. Není však problém za malý příplatek projekt dodat v jakékoli jiné alternativě topení.

Z jakých materiálů jsou domy v projektech navrhnuté?

Při katalogových projektech se standardně jedná o zděné domy - 30cm cihla (nebo porobeton) v kombinaci s 15 cm zateplením. Krov je většinou samonosný vazníkový, anebo standardní v závislosti od konkrétního projektu. Všechny tyto parametry je však možné bez problémů upravit, anebo změnit. Typový projekt domu je možné taktéž realizovat jako dřevostavbu. Při projektech na míru se celý projekt realizuje od začátku a to bez žádných limitů.

V jaké energetické třídě jsou typové domy navrženy?
Naše katalogové domy jsou navrženy s energetickou spotřebou blízkou nule.

Co všechno zahrnuje cena výstavby na klíč?
Domy nestavíme – jsme pouze projekční kancelář. Cena výstavby domu na klíč, uvedená u jednotlivých projektů je hrubý odhad ceny, za kterou Vám běžná stavební firma dům postaví do obývatelné fáze, včetně sanity, podlah a příslušenství v základním standardu. Je to ovšem opravdu jen velmi orientační cena vypočítaná ne na základě detailního položkového rozpočtu, ale na základě prostorového číselného koeficientu. Jedná se tedy o odhad, který slouží jen pro orientační cenovou představu.

Jaký je postup při vyřizování povolení?
Na téma stavebního povolení jsme pro vás připravili celý článek jak vybavit stavební povolení.

Dodáváte dokumenty iv elektronické formě?
Ano, poskytneme projekt v PDF a DWG elektronické formě.

Jakou šířku, délku, výšku, plochu a tvar může mít můj dům?
Pro každou lokalitu jsou dány jiné regulativy, které parametricky předepisují, jaký typ domu můžete na svůj pozemek umístit. Před definitivním objednáním projektu vám doporučíme vytisknout jeho katalogovou stránku a navštívit stavební úřad za účelem projednání vašeho záměru.

Jaký je postup při objednávání projektu?
Po obdržení objednávky a úhradě zálohy za činnost projektanta se s Vami spojí přímo náš projektant, který s Vami probere další kroky potřebné k vypracování projektové dokumentace. Doba dodání je závislá na rozsahu úprav projektu, avšak pohybuje se v průměru na úrovni 10 pracovních dnů při typovém projektu domu a přibližně 40 pracovních dnů při individuálním projektu na míru nebo typovém projektu označeném jako novinka.

Zdarma! E-book

5 omylů při výběru projektu

Stáhnout

Copyright ©PROFI HOME REALITY, S.R.O. 2013-2024 • Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo kopírování obsahu je zakázáno! Publikování nebo kopírování obsahu je zakázáno!

Obsah portálu, názvy, vizualizace domů,půdorysy, projektové dokumentace jako i samotná architektonická díla jsou registrována a podléhají autorské ochraně podle zákona 121/2000 Sb – Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů. Zhotovování napodobenin, kopií a jejich rozmnožování je trestné!

Projekty24.cz